Outsourcing miezd ušetrí až 8841,- € za rok!

Porovnanie outsourcingu miezd s interným mzdovým účtovníctvom

Outsourcing miezd (externé spracovanie miezd) prináša úsporu nákladov oproti internému mzdovému účtovníctvu. Pri 30 zamestnancoch dosahuje ušetríte až 8841,- € za rok! Pozrite si nasledujúci príklad.

Príklad: Malá firma s 30 zamestancami

Firma má 30 zamestnancov. Interné mzdové účtovníctvo spracováva každý mesiac jeden účtovník na starom počítači a neaktualizovanom účtovnom softvére. V súvislosti s prechodom na Euro potrebuje firma nový účtovný systém, vyškoliť mzdového účtovníka, kúpiť nový počítač a tlačiareň. Oplatí sa outsourcing miezd viac než interné mzdové účtovníctvo? Pre výpočet outsourcingu miezd sme použili ceny služby DUMA Externé spracovanie miezd.

Tabuľka porovnania nákladov

Počiatočné náklady
Nákladová položka Interné mzdové účtovníctvo Outsourcing miezd
Náklady na stolné PC 660,- € 0,- €
Náklady na tlačiareň 400,- € 0,- €
Náklady na mzdový softvér 500,- € 0,- €
Náklady na implementáciu 330,- € 0,- €
Náklady na úvodné školenie 330,- € 0,- €
Prvotné zadanie údajov nového zamestnanca (3,30 € x 30) 0,- € 99,- €
Súčet počiatočných nákladov 2220,- € 99,- €
Mesačné náklady
Nákladová položka Interné mzdové účtovníctvo Outsourcing miezd
Celkové náklady na mzdu
1 mzdového účtovníka
800,- € 0,- €
Mesačne za výpočet miezd 30 zamestancov (8,- € x 30) 0,- € 240,- €
Súčet mesačných nákladov 800,- € 240,- €
Celková bilancia
Celkové náklady 1 rok 11820,- € 2979,- €
Úspora za 1 rok - 8841,- €

Záver príkladu

Z príkladu vyplýva, že sa vyplatí využiť outsourcing miezd. V prvom roku je úspora pri 30 zamestnancoch 8841,- €. V ďalšom roku by bola úspora outsourcingu miezd oproti internému mzdovému účtovníctvu o niečo nižšia. Nemusel by sa interne kupovať ďalší účtovný softvér, ale firma by zaplatila poplatky za údržbu a aktualizáciu softvéru. Aj pre druhý rok však vychádza outsourcing miezd výhodnejšie o viac než 6600,- € !

Outsourcing miezd - bezplatná kalkulácia!

Koľko ušetrí outsourcing miezd vašej firme? Objednajte si bezplatnú kalkuláciu ceny a rozhodnite sa o výhodnosti outsourcingu miezd pre Vás!

2007-2017 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém Helios Orange.