Návrh na výmaz európskeho družstva po premiestnení jeho sídla do iného členského štátu

Účinnosť od 1.1.2008
2007-2017 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém Helios Orange.