Výkaz ziskov a strát

pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva


Zdroje: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2007-2020 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém Helios Orange.