Živnostenský zákon - 6. časť, Príloha č.1

Zákon o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon účinný od 1.1.2010 (zákon 455/1991 Zb.)


Zákon o živnostenskom podnikaní, 6. časť, Príloha č.1:
REMESELNÉ ŽIVNOSTI

Príloha č. 1
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

REMESELNÉ ŽIVNOSTI

Por. č.ŽivnosťZoznam
SKUPINA101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 
1.
2.
3.
4.
5.
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Smaltovanie
I
I
I
I
I
SKUPINA103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov 
6.
7.
8.
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
I
I
I
SKUPINA104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín 
9.
10.
11.
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Hodinárstvo
I
I
SKUPINA106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika 
12.KamenárstvoI
SKUPINA108 - Výroba potravín a nápojov 
13.
14.
15.
16.
Mäsiarstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
I
I
I
I
SKUPINA111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov 
17.
18.
Stolárstvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
I
I
SKUPINA113 - Stavebníctvo 
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
I
I
I
I
I
I
I
I
I
28.KachliarstvoI
SKUPINA114 - Ostatné 
29.
30.
31.
32.
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Čistenie a kontrola komínov
I
III
III
III

Staršie zákony:

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.