5 dôvodov pre externé vedenie účtovníctva

Rozhodnutie, či viesť účtovníctvo v rámci firmy, alebo ho vyčleniť, patrí k základným manažérskym rozhodnutiam. V dnešnej dobe sa čoraz viac firiem rozhoduje pre vedenie účtovníctva s pomocou externej firmy (tzv. outsourcing účtovníctva). Zhrnuli sme preto 5 zásadných dôvodov pre vedenie účtovníctva externe.

1. Sústreďte sa na svoj core biznis

Venujte sa tej činnosti, ktorú viete najlepšie. Tento princíp má svoj základ v deľbe práce a platí dodnes. Keď sústredite svoju pozornosť na veľa vecí, väčšinou nedotiahnete do konca ani jednu, alebo v žiadnej nevynikáte. Preto si väčšina firiem stanovuje jednu alebo pár kľúčových činností­ (tzv. "core", akési "jadro"). Ostatné činnosti je lepšie vyčleniť mimo firmu a spravovať externe.

2. Zí­skajte viac času

Vyčleňte činnosti, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou vašej firmy. Zí­skajte tak viac času pre riadenie činností­ dôležitých pre váš biznis. Prestaňte sa zaoberať problémami účtovného oddelenia, viac času venujte úsiliu ako obstáť v konkurenčnom prostredí­.

3. Šetrite náklady

S interným vedením účtovníctva sú spojené viaceré viditeľné, ale aj skryté náklady. Neide len o náklady na kancelárie účtovného oddelenia, náklady spojené s hardware, náklady na ľudské zdroje - účtovníčky, náklady na účtovný software. Nezabúdajte na náklady spojené so vzdelávaním zamestnancov, náklady vyplývajúce zo zmien vo firme (dovolenka/materská/ochorenie účtovníka, nárast výroby a nárast účtovnej agendy), náklady vyplývajúce z chýb či nevyužitia správnych účtovných postupov. Naproti tomu môže externá účtovná firma uplatniť úsporu nákladov z rozsahu, bežná firma túto možnosť nemá.

4. Zvýšte kvalitu Vášho účtovníctva

Externá účtovnícka firma má viac pracovníkov, ktorí sa dlhodobo venujú svojej odbornej činnosti. Tí pracujú spoločne na vzniknutých problémoch, sledujú zmeny v legislatíve a ich dopady na vedenie účtovníctva. V prípade potreby zorganizujú interné školenia.

5. Získajte lepší pocit

S presunom účtovnej agendy na externú firmu súvisí aj presun zodpovednosti. Zaúčtovali vaši interní účovníci správne všetky účtovné prípady? Vypočítali správne mzdy pre vašich zamestnancov? Keď vám účtovníctvo začne viesť externá firma, oprávnene budete cítiť pocit bezpečia.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára nižšie, jeho vyplnenie Vám zaberie 2 minúty.

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.