DUMA Finančná analýza

DUMA Finančná analýza

Príde čas, keď sa v podnikaní pýtate ako ďalej. Finančná analýza Vám vyhodnotí rentabilitu, likviditu, či obrátkovosť zásob podniku. Služba je určená pre podniky, ktoré vedú podvojné účtovníctvo najmenej 2 roky.

Služba DUMA Finančná analýza zahŕňa:

  • horizontálna analýza
  • analýza nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku a nákladovosti
  • pomerové ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, zadĺženosti a ukazovatele rentability)
  • analýza objemových ukazovateľov
  • závery a odporúčania

Nezáväzná objednávka DUMA Finančná analýza

DUMA Finančnú analýzu objednajte cez kontaktný formulár nižšie, ide o nezáväznú objednávku platenej služby.

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.