DUMA Podvojné účtovníctvo

DUMA Podvojné účtovníctvo

Viete, že nesprávnym vedením podvojného účtovníctva možete strácať stovky EUR? Podvojné účtovníctvo nie je len nutnosť vyžadovaná zákonom, ale najmä zdroj kvalitných informácií. Správne účtovné informácie pomôžu rozhodnúť sa správne.

Služba DUMA Podvojné účtovníctvo zahŕňa:

  • prvotné spracovanie dokladov, predkontácia a automatizované spracovanie
  • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
  • evidencia prijatých a vydaných faktúr
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku
  • zostavenie odpisových plánov
  • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
  • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Cenník služieb - Paušály (Podvojné účtovníctvo)

do 50 účtovných položiek za mesiac (doklady odovzdáva klient) 60 € / mesiac
do 50 účtovných položiek za mesiac (plátca DPH, doklady vyzdvihneme my) 90 € / mesiac
do 100 účtovných položiek za mesiac (plátca DPH, doklady vyzdvihneme my) 120 € / mesiac
do 200 účtovných položiek za mesiac (plátca DPH, doklady vyzdvihneme my) 150 € / mesiac
do 300 účtovných položiek za mesiac (plátca DPH, doklady vyzdvihneme my) 190 € / mesiac
Všetky paušály našich služieb zahŕňajú spracovanie výkazov, účtovnú uzávierku, daňové priznanie, kontakt a jednanie s orgánmi štátnej správy, záruku za spracovanie a spôsob zaúčtovania.
Jednorázové spracovanie podvojného účtovníctva cena dohodou
Jednorázové spracovanie daňového priznania - Fyzická osoba 50 €
Jednorázové spracovanie daňového priznania - Právnická osoba 80 €

Nezáväzná objednávka DUMA Podvojné účtovní­ctvo

Vedenie podvojného účtovníctva objednajte cez kontaktný formulár nižšie, jeho vyplnenie a odoslanie Vám zaberie len 2 minúty.

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.