MEDICAL Plus - externé účtovníctvo pre lekárov

MEDICAL Plus - účtovníctvo pre lekárov

Venujte sa naplno svojim pacientom a chodu svojej ambulancii. Účtovníctvo a administratívne práce nechajte na nás. Zbavte sa zbytočných starostí a objednajte balík účtovníckych služieb pre lekárov - MEDICAL Plus.

Balík účtovníckych služieb MEDICAL Plus zahŕňa:

  • zaevidovanie a zaúčtovanie účtovných dokladov klienta v súlade s platnou legislatívou a zabezpečenie všetkých podaní - komplexné vedenie účtovníctva ambulancie / medicínskeho zariadenia
  • on-line forma spracovanie účtovníctva, zabezpečenie ochrany účtovných údajov
  • kompletná mzdová agenda lekárov, zdravotníckeho a ďalšieho personálu
  • vo vopred dohodnutom termíne prídeme a vyzdvihneme si účtovné doklady
  • naša firma ručí za spracovanie a spôsob zaúčtovania v plnom rozsahu
  • nemusíte sledovať neustále sa meniace prepisy a zmeny v legislatíve
  • upozorníme Vás na daňové a odvodové povinnosti
  • poskytujeme poradenské služby
  • v tomto balíku je riešená aj kompletná príprava a zastupovanie klienta pri kontrolách

O spoločnosti DUMA Consult

DUMA Consult sa špecializuje na vedenie účtovníctva pre lekárov (neštátne zdravotnícke zariadenia). Spracovanie účtovníctva pre lekárov / ambulancie má svoje špecifiká. Vďaka našim skúsenostiam týmto špecifikám rozumieme a tým Vám zabezpečíme aktuálnosť a správnosť spracovania účtovníctva, bezpečnú ochranu dát a diskrétnosť.

Cena za službu

Balík MEDICAL Plus pre 1 klasickú ambulanciu (1 lekár, 2-3 sestry, 1 pomocný personal) 95 € / mesiac

Nezáväzná objednávka účtovníckych služieb MEDICAL Plus

Balíček účtovníckych služieb MEDICAL Plus objednajte cez kontaktný formulár nižšie, ide o nezáväznú objednávku platenej služby.

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.