Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov z OR po prenesení jeho sídla do iného členského štátu

Účinnosť od 1.1.2008
2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.