Súvaha

pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovnícve

Súvaha alebo bilancia je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie. Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív.


Zdroje: Wikipedia.sk, Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.