Výkaz o majetku a záväzkoch

pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva


Zdroje: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.